Uwaga!

Z dniem 1 września 2017 r. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów zostaje przkeształcone w Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów.

Adres nowej witryny internetowej to: www.sp.pijarzy.pl

Ta strona nie będzie więcej aktualizowana.

Wszelkie informacje i komunikaty będą zamieszczane WYŁĄCZNIE na nowej stronie.

Dzień muzealny

19.06.2017

W słoneczny poniedzialkowe przedpołudnie 19 czerwca, uczniowie z klasy 2e zwiedzali krakowski Kazimierz i jego główne zabytki.
Rozpoczęli spacer od Cmenatrza Nowego, gdzie przy pomocy p.przewodniczki, zapoznali się z tradycjami związanymi z pochówkiem mieszkańców Kazimierza wyznania mojżeszowego oraz tragiczną historią Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej.
 

Przechodząc ulica Szeroką koło mykwy, ławeczki Jana Karskiego, Synagogi i Cmentarza Remuh, dotarli do Synagogi Starej, w której zgromadzone są ciekawe zabytki kultury i historii Żydów polskich. Po zwiedzeniu Synagogi Starej, przeszli spacerem k. Synagogi Izaaka, której powstanie wiąże się z legendarnymi i zabawnymi opowieściami, przez Plac Nowy, gdzie zadegustowali słynnych zapiekanek, na Plac Wolnica, przez Kładkę Bernadkę i koło Muzeum Tadeusza Kantora "Cricoteka", by zakończyć kilkugodzinną wycieczkę na Placu Bohaterów Getta.